Tân Kiến Land xây dựng văn hóa của mình thể hiện qua 4 giá trị cốt lõi:
“TÂM – TÍN – CHÍ – CHUYÊN”
TÂM LÀ TÂM HUYẾT

Bao gồm tâm đối với khách hàng, tâm đối với đối tác, tâm đối với công việc. Tân Kiến luôn lấy chữ tân đặt lên hàng đầu trong mọi mối quan hệ, các hoạt động, lấy phương châm phục vụ khách hàng như chính những người thân của mình, nỗ lực mang đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn hoàn hảo nhất.

TÍN LÀ UY TÍN

Niềm tin, uy tín, giữ đúng cam kết: Tân Kiến lấy chữ Tín là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, là năng lực cạnh tranh khác biệt của chính mình, bởi chúng tôi ý thức được rằng chỉ khi gây dựng được niềm tin mới có thể làm cho khách hàng hài lòng, yên tâm; Đối tác tin tưởng và nhân viên cống hiến.

CÔNG LÀ CHÍ CÔNG

Sự công bằng là nền tảng quan trọng nhất để Ban Lãnh Đạo Tân Kiến xây dựng niềm tin trong nhân viên và để nhân viên làm việc hết mình thay vì đối phó và xu nịnh, để nhân viên có được một môi trường cạnh tranh công bằng.

CHUYÊN LÀ LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP

Bao gồm: Tác phong chuyên nghiệp, môi trường chuyên nghiệp, tư vấn chuyên nghiệp: Chúng tôi không ngừng nỗ lực và cố gắng học hỏi từ khách hàng, đối tác, đồng nghiệp và từ chính đối thủ cạnh tranh để tạo ra những giá trị bền vững, hướng tới sự chuyên nghiệp trong mọi hoạt động

Đồng thời phát huy nét văn hóa truyền thống: “We are family”

đại diện cho tinh thần đoàn kết, trợ giúp, truyền đạt và cùng nhau thành công của từng thành viên Tân Kiến.